GEDİK TERMO VANA SAN. ve TİC. A.Ş.

Telefon: 0264 290 12 00
Faks: 0264 290 12 21
Adres: SAKARYA 2. OSB, 11 NO.LU YAN YOL, NO:6 54300 HENDEK SAKARYA
Web: gediktermovana.com.tr