NANOGRAFİ NANO TEKNOLOJİ A.Ş.

Telefon: 0312 285 85 09
Faks: 0312 285 84 20
Adres: Serhat Mah. İvedik OSB Malih Gökçek Bulvarı 1364 sok. no:47 Yenimahalle ANKARA
Web: nanografi.com.tr